TAKSİM YAPI Mimarlık İnşaat Restorasyon Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ARNAVUTKÖY OSMANLI CAMİ

İlk yapım aşamasında Kilise olarak inşa edilen yapıya zamanla Cami fonksiyonu verilerek mekânsal değişiklikler yapılmıştır. Kilisenin ana kütlesi; plan şeması, taşıyıcı strüktür, mimari düzenleme ve süslemeler anlamında ana hatlarıyla günümüze kısmen bozulmadan ve kısmen özgün haline ilişkin ipuçları verecek biçimde bozulmuş olarak ulaşmıştır. Bugünkü minarenin malzemesinin güncelliği ve anlatımlardan son 20 sene içerisinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Betonarme olarak muhdes inşaa edilmiş bu minarenin şerefesine de dökme beton merdiven ile çıkılmaktadır.

Restorasyon;

  • İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık fakültesinden Y.İnşaat Mühendisi Prof.Dr.Feridun ÇILI tarafından hazırlanan Taşıyıcı sistem raporuna uygun olarak güçlendirme yapılmıştır. Buna göre yapının kuzey ve güney hattında bulunan çatlaklar ve ayrılmalarıa karşı yapı saçak kotunda duvar üzerine paslanmaz hatıl detayı uygulanmıştır. Çatlaklara genişliklerine göre müdahalede bulunarak özgün harç karışımına göre enjeksiyon verilmiştir.
  • Çatlak olduğu tespit edilen güney cephesindeki 2 sütunda paslanmaz elemanlarla çemberleme yapılarak güçlendirilmiştir.
  • Yapıdan çimento harçlı sıva ve derzler uzaklaştırılmıştır. Özgün harç karışım oranlarına uygun olarak hazırlanan harç ile sıva ve derzleri yapılmıştır.
  • Kadınlar mahfiline çıkış merdivenleri betonarme olup geç dönem eklentisi olduğundan yapıdan ayıklanmış ve projesine uygun olarak ahşap karkaslı merdivenler yapılmıştır.
  • Kadınlar mahfili alanı geç dönemde ek betonarme elemanlarla büyütülmüş özgünlüğünü kaybetmiştir. Uygulama sürecinde özgün ahşap döşeme kiriş yerleri tespit edilmiş, özgün eleman ve kesitlere uygun olarak ahşap döşeme sistemi yapılmıştır.
  • Kapı ve pencere sistemleri projesine uygun olarak 1. Sınıf meşeden yenilenmiştir.
  • Minaresi betonarme ve geç dönem eklentisidir. Onaylı restorasyon projesi doğrultusunda itina ile sökülmüş yerine kesme taştan yığma minare yapılmıştır.
  • Çatı karkas sistemi özgün durumu ile korunmuş, çürüyen bölümleri değiştirilmiş, ahşap elemanlar ile takviyede bulunulmuştur.
  • Geç dönemde tonoz olan ahşap tavanlar kapatılmıştır. Tavanlar özgün durumuna getirilerek yeniden yapılmıştır.