TAKSİM YAPI Mimarlık İnşaat Restorasyon Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

HÜSEYİN AĞA CAMİ

Istiklal Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Ağa Camii, Sakızağacı ve Maliyeci sokaklarının köşesinde konumlanmıştır. 1594’te Şeyhülharem Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmış ve 1834’te Sultan II. Mahmut tarafından tamir ettirilmiştir.

Hüseyin Ağa Camii’nin restorasyon projesi bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanmıştır.

Yapı, günümüze ulaşıncaya kadar birçok onarım görmüştür.

Bunlar;

  1. Dönem; Yapının ilk yapımı 16. Yüzyıl (I. Dönem) olduğu bilinmektedir (Okçuoglu,1993). Fakat yapının I. dönemine ait yeterli belge bulunamadığından I. Dönem restitüsyon projesi hazırlanamamıştır.
  2. Dönem; Yapının bilinen II. Dönemi 1834 yılında Sultan Mahmud tarafından tamir ettirilmiş halidir. Yapının II. Dönemine ait encümen arşivlerinden fotoğraf ve yazılı belgeler bulunmuş ve bu belgeler doğrultusunda II. Dönem restitüsyon projesi hazırlanmıştır.
  3. Dönem; Encümen arşiv kayıtlarında da 1939 yılında yapılan tadilattan bahsedilmektedir (bkz.restitüsyon projesi, Belge 2). Yapının bu durumu III. Dönem olarak adlandırılmıştır.

Elimizdeki bilgiler ışığında yapının günümüzdeki durumu 3. Dönem restitüsyon projesindeki halidir. Mevcut yapı restitüsyon raporunda sunulan encümen arşivlerinden alınmış eski belgeler ile örtüşmemektedir. Ayrıca yapının 1. Dönemi ile ilgili de hiçbir belgeye ulaşılamamıştır. Bu durumda elimizdeki en eski belgeler ışığında hazırlanmış olan 2. Dönem restitüsyon projesi yapının en doğru dönem analizini veren araştırması olmuştur. Bu nedenle restorasyon projesi 2. Dönem restitüsyon projesi doğrultusunda hazırlanmıştır.

Yapının restorasyon uygulaması Vakıflar İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü ve Bilimsel Kurul’un kontrollüğünde, Koruma Kurulu’nun onayladığı proje doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.